My Songs

Alfred

Gammelsæter


Komponist 


Pianostemmer

Alfred Gammelsæter er en norsk komponist fra Risør. Utmerket seg tidlig som pianist, fikk 1. pris i talentkonkurranse 1973. Han skrev sitt første pianostykke, Lied Ohne Worte, til en pianotime hos Einar Steen-Nøkleberg i 1990.

Festspillkomponist under orgel-festuken 2000 i Bergen Domkirke.

Debuterte som komponist sommeren 2001 med 4 komposisjoner på Norsk Musikkforlag, Lyche Edition.

Mottok Oslo Griegselskaps spesialpris 2003 for verket Uccelli. Gammelsæter ble tildelt Risør kommunes kulturpris i 2004. Gammelsæter er medlem av Norsk Komponistforening.

Formal studies in composition and improvisation as well as self-studies in the same topics. Winner of prices.

 

Studier og selvstudier i komposisjon og klassisk improvisasjon. Komposisjonstimer med Antonio Bibalo, Kjell Mørk-Karlsen m.fl.

 

Timer i cembalo og klaver, elev av bl.a. Kjetil Haugsand og Einar Steen-Nøkleberg

 

Gammelsæter er også utdannet klaverpedagog og pianostemmer/tekniker

 

Konsertstemmer og studio-stemmer til flere plateinnspillinger, eks. Moskva Kammerorkester m/pianist Natalia Strelchenko i Chopins klaverkonsert nr. 1 og 2, Rainbow Studio, til konsert i Universitetets Aula, Oslo m.v.

Aktuell med CD-plate!


 CD'en "Norsk Klavermusikk", med 23 komposisjoner av Edvard Grieg og Alfred Gammelsæter, innspilt av piansten Einar Steen-Nøkleberg i Rainbow Studio, er utgitt på Grong Musikkproduksjon.

Kritikk gitt i 2001 i forbindelse med debut som komponist:

 

Alfred Gammelsæter presenterer seg som en kunnskapsrik og reflektert tonekunstner. Melodisk og harmonisk legger han for dagen en konsekvent stil basert på inngående kunnskap om disse fundamentale elementene i all komposisjonsteknikk. Hans tematiske utgangspunkt har en profilert kjerne der kontrastene utvikler et organisk forløp. Harmonisk er de fritonale element brukt med frapperende dyktighet, mens den rytmiske kraft underbygger både de melodiske og harmoniske vendinger. Alfred Gammelsæter balanserer i Fantasi med sikkerhet i denne gamle forms veksling mellom vitale passasjer og reflekterende fargerike harmoniske konstellasjoner. Satsen bindes mesterlig sammen med et koral-lignende tema som bryter gjennom et virkningsfullt orgelpunkt.

 

Magnar Mangersnes, dirigent/professor

ANBEFALING


Undertegnede, Arne-Peter Rognan, vil med dette uttale min største tilfredshet med pianoteknikeren Alfred Gammelsæters stemming av klaveret vi benyttet til innspilling av Chopins klaverkonserter med Natalia Strelchenko som solist.

Jeg har gjennom 35 år arbeidet som musikkprodusent med innspilling av klassisk musikk og samtidsmusikk ”on location” som spesialitet. Med over 800 utgitte innspillinger bak meg, vil jeg uten tvil hevde at denne innspillingens klanglige resultat er blant de beste jeg har utgitt, og dette skyldes ikke minst at instrumentet klinger eksemplarisk egalt, tempereringen er ypperlig. Selv om dette var et nytt Steinway B-modell, gjorde stemmingen at instrumentet klinger større, og hver tone i alle registre preges av en skinnende, syngende klang. Dette resulterte i at solisten kunne frasere med en fargerikdom og skjønnhet i uttrykket som tilførte tolkningene ekstra dimensjoner.

Alfred Gammelsæter er en av de ytterst få pianoteknikere som kombinerer sin musikalitet og kunnskap om musikk (bl.a. ved å være komponist) med pianostemmerfaget på en måte som tilføyer instrumentet klanglige dimensjoner som inspirerer solisten og dermed gjør seg utslag i det musikalske uttrykket på en eksemplarisk måte.

Jeg vil uten reservasjoner gi Alfred Gammelsæter mine sterkeste anbefalinger.


Nesøya, 01.07.2014,


Arne-Peter Rognan

Producer/Daglig leder

Arena Produksjon  as

Utgitte verker / Printed works

Norsk Musikforlag


Piano:  (printed)

Elegi

Uccelli op. 10  

Hommage à Edvard Grieg op. 17 no. 1–2

Preludes op. 18 no. 1–3

___________________

Pianochorals op. 5, 1-7

Preludes op. 7

Klaversuite, op. 19

Folk tune variations

Lied ohne worte

Tema con variazoni

Concert Etude

Havbilder op. 20


Orgel/Organ:  (printed)

Pax op. 2

Fantasi op. 8 nr. 1

Kromatisk fantasi, koral og fuge op. 9

Hommage à Edvard Grieg op. 16

Prelude and choral (folk tune from Hallingdal)


Kammermusikk/Chamber Music:

String Quartet op. 13 (printed)

Fantasy - violin/piano

The cats dream in moonlight - cello/piano


Annet/Other compositions (not printed):

Music to various lyrics (Piano)

Music for trumpet/piano

Fantasy (Harpsichord)

Instrumentalkoraler Opus 5 for klaver/orgel

Klaversuite Opus 21

 

 

Konserter

EPTA

10.-12. februar 2012, Kristiansund

 


Kontaktinformasjon/Contact

Alfred Gammelsæter

Prestegata 5A, 4950 RISØR

Tlf.      3715 09 36

Mobil: 414 60 099

Epost: alfredga@online.no

 

Linker:

 

Norsk Komponistforening

Norsk Musikkinformasjon - MIC